การจัดส่งสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งของและเช็คราคาด่วนได้

ลูกค้าสามารถสั่งของและเช็คราคาด่วนได้จาก Line, Facebook, Email

บริการให้คำปรึกษาในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ร้านสหไฟฟ้าได้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ IT เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการจัดการระบบการขาย การจัดการคลังสินค้า และการจัดการเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้การ ทำงานสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

บริการจัดส่งสินค้าฟรีในเขตพื้นที่

บริการจัดส่งสินค้าฟรีในเขตพื้นที่ ส่งสินค้าทางขนส่งในเขตนอกพื้นที่บริการ ตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าที่ทางบริษัทฯได้ทำข้อตกลงไว้กับทางลูกค้า ก่อนมีการจัดส่งสินค้า

 

ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไข

ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไข เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้านั้น

ยินดีรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์

เรายินดีรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยกเว้นสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อพิเศษ

ราคาสินค้าทุกตัวเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า

สินค้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงจากโรงงานมาตรฐานระดับโลก สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง